image

Az Egyesület tagjai:

Magyar állampolgárok, belföldi vagy külföldi jogi személyek, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárok, más nem magyar állampolgár, feltéve, hogy a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva

A tagság gasztronómiával élethivatásszerűen foglalkozó, valamint a kulináris élvezeteket nagyra értékelő, amatőr személyekből áll. A gasztronómiával élethivatásszerűen foglalkozónak kell tekinteni azt a tagot, aki a szálloda és vendéglátóiparban tevékenységét főfoglalkozásszerűen fejtette, illetve fejti ki.